İşbu web sitesinde yer alan materyal ve bilgiler Yay Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından hazırlanmış olup, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Web sitesindeki içerik hiçbir surette hukuki mütalaa olarak değerlendirilemez. Web sitesindeki bilgilerin kullanımı ve yayımı avukat-müvekkil ilişkisi doğurmaz. İşbu web sitesindeki tüm bilgi ve belgeler tamamen kişisel olup, ticari amaç güdülmeksizin dağıtım içindir. Web sitesini ziyaret edenler profesyonel anlamda hukuki danışmanlık hizmeti almaksızın, salt burada yer alan bilgilere dayanarak tasarrufta bulunmamalıdır. Yay Hukuk ve Danışmanlık Bürosu işbu web sitesindeki materyal ve bilgilerin düzenli olarak güncelleneceğini taahhüt etmemekte ve işbu web sitesinde yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlere ilişkin herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir. Yay Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, avukatların reklam yasağına ilişkin Türkiye Barolar Birligi'nin ve diğer mevzuatın düzenlemelerine itibar etmektedir.

İşbu web sitesinde yer alan tüm dosyalar ve bilgiler Yay Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'na aittir. Web sitesinin içeriği Yay Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'nun yazılı izni olmaksızın kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, dağıtılamaz, kullanılamaz ya da değiştirilemez.