İŞ KAZASINDA İŞÇİYE SAĞLANAN HAKLAR

İŞ KAZASINDA İŞÇİYE SAĞLANAN HAKLAR

04 Nisan 2018 15:49:52 - 3önce

İş kazaları sonucu işçi lehine SGK hükümleri çerçevesinde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yapılan yardımlar ile iş hukukunun bireysel fayda sağlayan hükümleri kapsamında işverenden istenebilecek maddi ve manevi tazminatlar söz konusudur. SGK hükümleri bakımından sağlanan haklar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 16. Maddesinde sayılmıştır;

İş kazası veya Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlanan Haklar Şunlardır:

  • Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.
  • Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.
  • İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.
  • Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.
  • İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.

Bu hakların dışında işçi, işverene karşı maddi manevi tazminat davası yoluyla da tazminat taleplerini yöneltme hakkına sahiptir. Maddi tazminat; cismani zarara uğrayan işçinin, iş göremezlik ölçüsünde çalışmasının aksayacağı ve bu nedenle maruz kalacağı zarar ve ziyan olarak tanımlanmışken, manevi tazminat ise; iş kazası sonucu cismani zarara uğrayan işçinin veya ölümlü iş kazalarında işçinin ailesinin çektiği acı, elem ve ızdıraplar için hakim takdiri ile belirlenen tazminattır.